ROHA Jaarverslag 2022

Bevrijd van corona

Bevrijd van corona

Bevrijd van corona

Voorwoord

Voorwoord

Het jaar 2022 begonnen we nog vol in coronacrisis, maar al snel werden de beperkende maatregelen stap voor stap losgelaten. Met als voordeel dat we elkaar ook weer vaker fysiek konden ontmoeten. Workshops en trainingen vonden weer live plaats in plaats van online, wijkgroepen hervatten hun multidisciplinair overleg op locatie. Ook konden we weer een conferentie organiseren – die druk bezocht werd – en bij elkaar komen voor de algemene ledenvergadering.

Dit alles neemt niet weg dat 2022 opnieuw een bewogen jaar was. Een jaar dat vooral de geschiedenis ingaat vanwege de oorlog in Oekraïne. Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel huisartsen de zorg voor in Amsterdam opgevangen Oekraïners op zich hebben genomen. En dat in een periode waarin ook huisartsenpraktijken geconfronteerd werden met achterstallige zorg die in de nasleep van de pandemie ingehaald moest worden, terwijl de reguliere zorg doorliep en de personeelstekorten aanhielden.

Als directie zijn we dan ook trots op alle huisartsen en POH’s en andere professionals die zich elke dag weer inzetten voor onze gezamenlijke ambitie: de huisartsenzorg in Amsterdam toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit houden. Daar hebben we in 2022 weer goede stappen in gezet. Bijvoorbeeld met de start van een nieuw zorgprogramma Atriumfibrilleren en de ontwikkeling van een uitgebreider aanbod rondom Toekomstbestendige Huisartsenzorg. Ook heeft een overgrote meerderheid van de leden zich in december uitgesproken vóór het opstarten van een selectieproces voor één HIS. Genoeg mooie vooruitzichten dus en thema’s om in 2023 op voort te borduren. Je leest alle hoofdpunten terug in dit online jaarverslag.

Hartelijke groet,

Stella Zonneveld en Dion Zoontjens

Hoofdstuk 1. Zorgprogramma's
ROHA - Voorwoord directie
ROHA - Voorwoord directie
ROHA - Voorwoord directie